Historia
Partnerzy
Spotkania
Projekty
Inter Finitimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Search Contact Us

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie

 

ul. Rajska 10/5
31-124 Kraków
tel.: 0048/12/6340757
e-mail: info@scpn.krakow.pl

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes:

 

Wiceprezesi:

 

Sekretarz:

 

Skarbnik:

 

Komisja rewizyjna:

 

Dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel 

 

Dr Piotr Trojański

Dr Waldemar Bukowski

 

Mgr Magdalena Nowak 

 

Ewa Waśko

 

Prof. dr hab. Marek Wilczyński

Dr hab. Hubert Chudzio

Mgr Sabina Lekstan

   
 Historia i program działania

 

Stowarzyszenie Centrum Polsko - Niemieckie powstało w roku 1992 z inicjatywy grupy historyków, politologów i filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Pedagogicznej... więcej ►

 
Partnerzy    

Realizując swe cele Centrum Polsko-Niemieckie współpracuje z licznymi organizacjami partnerskimi i instytucjami w Polsce i za granicą. Są to...    więcej

 Spotkania młodzieży

Mimo że od czasu powstania Stowarzyszenia w 1992 roku zaszły pozytywne zmiany w stosunkach polsko - niemieckich, są one wciąż obciążone istniejącymi po obu stronach wiekowymi stereotypami i uprzedzeniami...   więcej ►

Projekt edukacyjny:

Przywróćmy pamięć – śladami społeczności żydowskiej w mojej miejscowości

Prezentacje wystawy: Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?

W roku 1998 powstała w Centrum wystawa edukacyjna Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Jest ona adresowana głównie do młodzieży i nauczycieli...  więcej ►

 Wystawa edukacyjna:

Jestem stąd - Polska wielu narodów

Wystawa edukacyjna poświęcona historii i dniu dzisiejszemu mniejszości etnicznych i narodowych żyjących w Polsce...  więcej ►

  

"Inter Finitimos"    

Czasopismo "Inter Finitimos" wydawane jest od 1992 roku. Na jego łamach historycy, politolodzy, literaturoznawcy, socjologowie prezentują swoje projekty badawcze...   więcej

 

Freelance web Designer